Varhaiskasvatuksen henkilöstölle on ilmestynyt uusi teos

27.11.2021

Suomen Varhaiskasvatus ry, jossa olen rahastonhoitajana, on julkaissut uuden teoksen "Varhaiskasvatuksen asiantuntijat. Yhdessä eteenpäin"

Olen kirjoittanut kirjaan artikkelin työelämän pelisäännöistä.

Kirjan julkistamistilaisuus on 1.12.2021.

Varhaiskasvatuksen asiantuntijat - Yhteistyössä eteenpäin -julkaisu on varhaiskasvatuksen moniammatillisuutta tuoreesta näkökulmasta tarkasteleva teos. Pyrkimyksenä on alan ammattilaisten osaamisen sekä eriytyvän ja yhteisen asiantuntijuuden esiin nostaminen. 

Julkaisussa kuvataan varhaiskasvatuksen yhteiskunnallista kehystä, työn perusteita ja lähtökohtia sekä pedagogiikkaa ja ammattieettisiä kysymyksiä. 

Julkaisu koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa varhaiskasvatuksen kontekstia ja asiantuntijuutta lähestytään teoreettisemmin, kun taas toinen osa keskittyy käytännön sovelluksiin. Hyvä yhteistyö mahdollistaa ammatillisen osaamisen laajentumisen ja kehittymisen. 

Tämän julkaisun tärkeimpänä tavoitteena on jokaisen lapsen hyvä kasvu, oppiminen, hyvinvointi, ilo ja onnellisuus laadukkaassa varhaiskasvatuksessa!


Teosta voit tilata Suomen Varhaiskasvatus ry:n nettisivuilta ja Tiedekirjasta 

otin kirjan kannen kuvan Suomen Varhaiskasvatus ry:n opistomatkalla Utössä elokuussa 2019. Kuvassa on ryhmämme ihailemassa auringonlaskua. Tuolla reissulla saimme idean tästä kirjasta.