Kirjalliset tuotokset

Artikkelissani kirjoitan työelämän pelisäännöistä ja siitä, miten varhaiskasvatuksen henkilöstö voi vaikuttaa työelämän laatuun.

Sujuvaa työelämää varhaiskasvatuksessa.

Teoksessa Fonsén, E., Koivula, M., Korhonen, R. ja Ukkonen-Mikkola, T. (toim.) 2021. Varhaiskasvatuksen asiantuntijat - yhteistyössä eteenpäin. Suomen Varhaiskasvatus ry. Waasa Graphics Oy. Sivut 206-228.


Julkaisu käsittelee moniammatillisuutta tuoreesta näkökulmasta. Pyrkimyksenä on alan ammattilaisten osaamisen sekä eriytyvän ja yhteisen asiantuntijuuden esiin nostaminen. 

Julkaisussa kuvataan varhaiskasvatuksen yhteiskunnallinen kehitys, työn perusteita ja lähtökohtia sekä pedagogiikkaa ja ammattieettisiä kysymyksiä.

Hyvä yhteistyö mahdollistaa ammatillisen osaamisen laajentumisen ja kehittymisen. Tämän julkaisun tärkeimpänä tavoitteena on jokaisen lapsen hyvä kasvu, oppiminen, hyvinvointi, ilo ja onnellisuus laadukkaassa varhaiskasvatuksessa!

Teosta voit tilata täältä.

2018 Pedagoginen tiimi -toimintamallin hyödyntäminen osallisuuden kehittämisessä päiväkodissa

Teoksessa Kangas, J., Vlasov, J., Fonsén, E. & Heikka, J. 2018. Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa 2 - Suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Suomen Varhaiskasvatus ry. Helsinki: Kopio Niini Oy. Sivut 136 – 152.

Artikkelissani kuvaan pedagogisen tiimin toiminnan vaikutusta osallisuuden kehittämisessä päiväkodissa. Artikkeli perustuu pro gradu tutkimukseeni.

2018 Terveyttä ja iloa ruoasta - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suositus laadittiin yhteistyössä Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Asiantuntijatyöryhmän jäsenenä kirjoittamassa teosta. Työryhmän työskentelyaika joulukuu 2016 – toukokuu 2018. Verkossa: https://www.julkari.fi/handle/10024/135907

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

2016 Pro Gradu: Pedagoginen tiimi johtamisen välineenä päiväkodissa

Tapaustutkimus uuden toimintatavan kehittymisestä. Verkossa