Koulutukset ja tutkinnot

2020 Erillisopinnot: Terveys- ja sosiaalialan viestintä

2019 HHJ-tutkinto. Tampereen kauppakamari.

2019 KHO-sertifikaatti. Suomen Kuntaliitto.

2016 Kasvatustieteen maisteri Tampereen yliopisto. Suuntautuminen: kasvatuksen pedagogiset kytkennät. Valinnaiset opinnot: Kasvatus- ja opetusalan johtajuusopinnot sekä Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi.  Pro Gradu: Pedagoginen tiimi johtamisen välineenä päiväkodissa. Tapaustutkimus uuden toimintatavan kehittymisestä. Verkossa https://tampub.uta.fi/handle/10024/97495

2016 Opettajan pedagogiset opinnot: Tampereen yliopisto.

2016 Hallintotiede: Tampereen yliopisto, perus- ja aineopintoja.

2000 Kasvatustieteen kandidaatti, Lastentarhanopettaja: Tampereen yliopisto. Sivuaineina: psykologia, esiopetus- ja alkukasvatus. Kandidaatintyön nimi: ”Pikku possu, pikku possu, päästä minut sisään”. Lasten tapoja leikkiä pöytäteatterina esitettyä satua.

1993 Päivähoitaja: Hämeenlinnan sosiaalialan oppilaitos. Opinnäytetyön nimi: Tyttöjen ja poikien kehityksen eroista.

1990 Ylioppilas: Hervannan lukio

Tampereen Varhaiskasvatuksen Opettajat ry: Luottamusmiehen sivu

Varhaiskasvatuksen Johtajuusfoorumi, Joensuu 17.5.2018: Pedagoginen tiimi – toimintamalli kehittämistyössä ja johtamisen välineenä


YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.